Mac logo
€1.84 Billion EU Fine for Apple: Breach of Antitrust Rules in iOS Music Streaming Market, Concept art for illustrative purpose, tags: apple med miljarder för - Monok

Apple fick 1,84 miljarder euro i EU-böter för antitrustbrott på iOS-musikströmning

mars 5, 2024 av David

Apple får böta 1,84 miljarder euro (2,07 miljarder USD) från Europeiska unionen (EU) för antitrustbrott på iOS Music Streaming Market. Dessa böter härrör från Apples påstående om antistyrningsbestämmelser. Dessa bestämmelser förbjuder appar för streaming av musik från att ge konsumenter råd om billigare alternativ utanför App Store.

EU-böter Apple över App Store-praxis

I samband med de böter som ålagts Apple av EU har Spirits vd Ted Christie uttryckt sina åsikter. Han nämnde att Apple med sin musikströmningstjänst (Apple Music) har kritiserats av konkurrenter som Spotify. Spotify hävdar att Apple främjar ett ojämnt konkurrenslandskap. Han uttryckte också besvikelse över att inte kunna gå vidare med en affär som skulle kunna rädda många konsumenter och introducera en formidabel utmanare till de ledande "Big 4"-aktörerna i branschen.

Enligt EU:s tillsynsmyndigheter förbjöd denna begränsning europeiska konsumenter att göra rättvisa val och otydlig konkurrens. De straffade Apple efter att Spotify klagade 2019 på att Apples regler för dess App Store begränsade nya idéer och alternativ, vilket i slutändan gjorde saker värre för användarna.

Efter det officiella EU-meddelandet om invändningar som utfärdades i april 2021, stötte Apple på anklagelser om att driva sin App Store på ett sätt som olagligt påverkade konkurrensen på marknaden för musikstreamingtjänster.

Dessa böter representerar en anmärkningsvärd ökning från det tidigare rapporterade antitruststraffet på 500 miljoner euro. Så det visar hur brådskande EU:s oro över Apples praxis är. Apple har dock ännu inte uttryckt sin åsikt i denna fråga.

App Store-begränsningar

Vid kommissionens presskonferens den 4 mars avslöjades att begränsningen hade förbjudit europeiska konsumenter att göra ett fritt val. EU:s konkurrenschef Margrethe Vestager konstaterade att Apples regler skadar konsumenterna. Dessutom tillade hon att viktig information avbröts så att konsumenter inte effektivt kunde använda eller fatta medvetna beslut. Hon uttryckte också att handelsvillkoren är orättvisa eftersom de ensidigt har tagits ut av ett dominerande företag.

EU-utredning om Apples App Store-regler

Apple tillämpade en policy som instruerar alla utvecklare, inklusive de inom musikstreamingtjänsterna, att använda sin köpmekanism i appen och betala en provision på upp till 30 % på alla transaktioner som görs via App Store. Spotify tävlade om att denna provision i hög grad ökade utgifterna för konsumenterna. Det innebar också utmaningar för mindre företag att konkurrera med Apples produkter. Denna tvist mellan de två teknikjättarna har pågått i flera år. Dessutom lämnade Spotify in klagomål och överklaganden i flera jurisdiktioner.

EU Fines inverkan på Apple och teknisk industri

De utdömda EU-böterna kan få Apple att införa ändringar i sin App Store-policy. Om förändringarna genomförs kan det skapa möjligheter för konkurrenter som Spotify och så småningom främja en mer rättvis marknadsplats. Dessutom kan detta beslut visa ett exempel för tillsynsorgan att vidta åtgärder mot andra teknikjättar med betydande marknadsinflytande, som Amazon och Google.

Beslutet understryker den ökande oron bland tillsynsmyndigheter över den överhöghet som dessa ledande företag påtvingar. Dessutom kan beslutet också påverka innovation, konkurrens och konsumenternas val.

Efter EU-boten finns det oklarheter kring Apples kommande drag på marknaden för musikstreaming. Hur Apple kommer att reagera på den ökande konkurrensen från Amazon Music, Spotify och andra plattformar är fortfarande under beslut. Vissa analytiker föreslår att Apple kan sänka sina provisionsavgifter eller anamma mildare policyer för utvecklare för att förenkla regulatorisk granskning och ligga steget före konkurrenterna.

Konsekvenserna är okända, men EU:s beslut markerar en anmärkningsvärd förändring inom tekniksektorn. Beslutet kan avsevärt påverka Apple, dess konkurrenter och konsumenter.