Mac logo
Apple's WWDC 2024: A New Era for Siri with Proactive Intelligence and OpenAI Collaboration, Concept art for illustrative purpose, tags: apple proaktiv intelligens - Monok

Apple revolutionerar Siri med proaktiv intelligens vid WWDC 2024

maj 22, 2024 av David

Apple kommer att presentera en omfattande översyn av sin assistent för artificiell intelligens (AI), Siri, vid den kommande Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024. Kärnan i denna översyn är en ny funktion som kallas "proaktiv intelligens", som syftar till att förvandla Siri från en enkel röstassistent till en mer hjälpsam och intelligent följeslagare.

Proaktiv intelligens gör det möjligt för Siri att förutse användarnas behov och proaktivt erbjuda förslag och hjälp under hela dagen. Siri kan till exempel påminna dig om att ringa din mamma när du tittar i din kontaktlista en måndagsmorgon eller erbjuda dig att spela den musik du brukar lyssna på när du pendlar hem från jobbet.

Denna ökade nivå av kontextmedvetenhet och personalisering lovar att effektivisera dagliga uppgifter och göra interaktionen med Apple-enheter ännu mer intuitiv.

Jag förväntar mig inte att Apples interna AI-meddelanden kommer att vara lika imponerande som vad OpenAI och Google redan har visat upp.

Mark Gurman, teknikreporter för Bloomberg

Siris omvandling genom OpenAI-partnerskap

För att uppnå detta ambitiösa mål har Apple enligt uppgift samarbetat med OpenAI, det välkända AI-forskningslaboratoriet bakom ChatGPT. Detta samarbete är betydelsefullt av flera skäl. För det första har OpenAI legat i framkant när det gäller att utveckla stora språkmodeller, som är en typ av AI som kan bearbeta och generera människoliknande text.

Genom att integrera OpenAI:s teknik kan Apple förse Siri med förmågan att förstå och svara på komplexa frågor på ett mer naturligt och intuitivt sätt. Föreställ dig att du ber Siri om en restaurangrekommendation som tar hänsyn till dina kostbegränsningar, vilken mat du föredrar och var du befinner dig. Med OpenAI:s språkbehandlingsfunktioner skulle Siri kunna analysera din förfrågan, söka efter relevanta restauranger och ge dig en personlig rekommendation som går längre än en enkel lista över närliggande alternativ.

OpenAI:s expertis inom konversations-AI skulle dessutom kunna göra det möjligt för Siri att föra en mer naturlig och engagerande dialog. Siri skulle kunna ställa förtydligande frågor för att förstå dina önskemål bättre, följa samtalsledtrådar och till och med generera kreativa textformat, som dikter eller kod, baserat på dina instruktioner.

Denna djupare interaktionsnivå skulle få Siri att kännas mindre som en maskin och mer som en hjälpsam och informativ följeslagare.

Jag kommer att förbättra Siris röstfunktioner, ge den en mer konversationell känsla och lägga till funktioner som hjälper användarna i deras dagliga liv - ett tillvägagångssätt som kallas "proaktiv intelligens".

Mark Gurman, teknikreporter på Bloomberg

Hålla takten i AI-racet

Enligt Bloombergs Mark Gurman har Apple-chefer uttryckt oro över att hamna efter konkurrenterna på AI-arenan. Med Google och OpenAI som gjort stora framsteg på senare tid är pressen stor på Apple att göra ett betydande avtryck på WWDC 2024.

Proaktiv intelligens och mer därtill

Siris nya funktion för proaktiv intelligens skulle kunna introducera en rad olika funktioner, som att sammanfatta meddelanden, transkribera röstmemon och erbjuda kortfattade översikter över nyhetsartiklar. Dessutom förväntas iOS 18 innehålla AI-drivna redigeringsverktyg för foton, vilket potentiellt kan göra appen Foton mer konkurrenskraftig i förhållande till andra erbjudanden.

Apples egna AI-satsningar och OpenAI:s roll

Medan Apple har arbetat med sina egna generativa AI-projekt, som ReALM och SiriSummarization, verkar det som om OpenAI: s expertis kommer att vara avgörande för att få en chatbot-funktion till iOS 18. Men istället för att utveckla en fristående chatbot-app kommer Apple sannolikt att fokusera på att förbättra Siri genom sitt samarbete med OpenAI.

Integritet som en differentierande faktor

Apples engagemang för användarnas integritet gör att företaget skiljer sig från mängden i AI-racet. Till skillnad från många konkurrenter som förlitar sig på molnbaserad bearbetning, vilket kan ge upphov till datasäkerhetsproblem, prioriterar Apple bearbetning på enheten för att skydda användarinformation. Denna betoning på integritet är ett viktigt försäljningsargument för Apple när företaget fortsätter att utveckla sina AI-kapaciteter.

Vägen framåt för Apples AI

Tillkännagivandena på WWDC 2024 förväntas kasta ljus över Apples bredare AI-strategi och forma framtiden för användarnas interaktioner med företagets enheter och ekosystem. Genom att samarbeta med branschledare som OpenAI och utnyttja sina styrkor inom hårdvaru- och mjukvaruintegration och integritet, strävar Apple efter att behålla en konkurrensfördel i detta snabbt föränderliga landskap.

Integreringen av OpenAI:s avancerade språkmodeller i Siri är ett viktigt steg i den riktningen, och utlovar en mer konversationsinriktad och kapabel virtuell assistent. Teknikvärlden väntar ivrigt på Apples AI-avslöjanden, och det är tydligt att företaget är fast beslutet att flytta fram gränserna för innovation samtidigt som det upprätthåller sina kärnvärden för användarnas integritet och sömlösa användarupplevelser.